OFERTA

Tegoroczne wakacje zbliżają się do półmetka. Dla większości z Państwa jest to jeszcze czas odpoczynku ale pewnie niektórzy myślą już o zbliżającym się nowym roku szkolnym.

Początek roku szkolnego może być dobrym momentem na podjęcie decyzji o wdrożeniu w szkole nowych rozwiązań informatycznych usprawniających nauczanie.

Zdajemy sobie sprawę, że taka decyzja musi zostać poprzedzona szczegółowym zapoznaniem się z oferowanymi produktami tak, aby jej podjecie było oparte na opiniach końcowych użytkowników (nauczycieli).

W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z bezpłatnej i niezobowiązującej oferty, w skład w której wchodzą:

  • Spotkanie informacyjne - w zależności od potrzeb organizowane oddzielnie w placówkach lub wspólnie (np. w siedzibie Starostwa). Na spotkaniu omawiane są szczegółowo funkcjonalności wybranych modułów (Szkolny Portal, Metoda Projektu lub E-learning) oraz sposób ich zastosowania w procesie nauczania. Podsumowaniem spotkania jest udostępnienie kont demo dla zainteresowanych nauczycieli.
     
  • Szkolenie dla administratorów / koordynatorów wdrożenia e-learningu - organizowane w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Przeznaczone dla osób, które mogą w przyszłości pełnić rolę administratora platformy e-learningowej lub koordynować proces jej wdrożenia na terenie placówki. W zależności od potrzeb oraz poziomu kompetencji danej grupy szkolenie może być jedno lub dwudniowe.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Ponieważ organizacja spotkań / szkoleń wymaga wcześniejszych przygotowań (np. odpowiednia ilość materiałów informacyjnych) będziemy wdzięczni za informację czy będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z którejś z wymienionych możliwości. W mailu wystarczy podać którą formą (spotkanie na terenie powiatu czy szkolenie w Warszawie) byliby Państwo zainteresowani oraz orientacyjny termin.

Będziemy również wdzięczni za informację jeśli chcieliby Państwo zaplanować spotkanie informacyjne już w trakcie nowego roku szkolnego.

SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW / KOORDYNATORÓW

Część I - informacje wstępne, rozpoczęcie pracy z platformą e-learningową, prowadzenie procesu szkoleniowego uczniów

1.    Platformy e-learningowe – podstawy,

2.    Platforma OpenOLAT – cechy, funkcjonalność, możliwości wykorzystania,

3.    Wykorzystanie platformy OpenOLAT do prowadzenia szkoleń

  • rozpoczęcie pracy z platformą
  • konfigurowanie strony startowej i parametrów konta
  • przeglądanie i wyszukiwanie zasobów e-learningowych
  • komunikacja z innymi użytkownikami platformy – narzędzia współpracy grupowej
  • udostępnianie kursów uczniom
  • śledzenie postępów pracy uczniów i ich ocenianie

4.    Pozostałe funkcje platformy OpenOLAT i jej możliwości wykorzystania.
    
Część II - tworzenie i modyfikowanie materiałów dydaktycznych przy użyciu platformy OpenOLAT

1.    Zasoby e-learningowe platformy OpenOLAT – rodzaje, możliwość tworzenia, importu i eksportu.

2.    Tworzenie prostych kursów e-learningowych.

3.    Tworzenie testów i ankiet.

4.    Wykorzystanie w kursach innych zasobów e-learningowych – tworzenie zaawansowanych kursów.

5.    Modyfikowanie istniejących kursów i ich dostosowywanie do własnych potrzeb.

6.    Dobre praktyki tworzenia zasobów e-learningowych.