O firmie

MISJA

Nasza firma powstała w celu stworzenia i intensywnego rozwoju e-usług wspomagających edukację. Wspieramy edukację nowoczesną i innowacyjną, wykorzystującą wszystkie dostępne metody i narzędzia, swobodnie posługującą się Internetem i multimediami. Wypracowaliśmy rozsądny kompromis, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaproponować placówkom edukacyjnym narzędzia umożliwiające ciekawe i niebanalne nauczanie niewielkim kosztem.

Staramy się  wspierać wszystkie inicjatywy mające na celu rozwój polskich szkół. Uczestniczymy w projektach skierowanych na poprawę jakości nauczania Jesteśmy żywo zainteresowani współpracą ze wszystkimi podmiotami, których cele są zbieżne z naszymi - ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie jakości edukacji dzieci i młodzieży.

Chcemy wprowadzić polską oświatę w XXI wiek. Wiemy, z jakimi problemami borykają się szkoły, ale wiemy też, że to w nich jest przyszłość naszego kraju. Chcemy inspirować, wspierać, tworzyć sieci współpracy pomiędzy najlepszymi, najbardziej kreatywnymi placówkami. Wymieniajmy się widzą i możliwościami dla lepszej przyszłości kolejnych pokoleń, które kształtujemy.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Co jesteśmy w stanie obiecać? To, że „nie spoczniemy na laurach". Będziemy się doskonalić, uzupełniać nasze produkty dzięki Waszym sugestiom i wraz ze zmianami na rynku. Naszym celem jest rozwój, podążanie za światowymi nowinkami i dostarczanie ich polskiej oświacie.

Mamy świadomość, że każda inwestycja w nasz produkt, to inwestycja w ucznia – w dziecko, w przyszłość. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na błędy. I nie pozwolimy. Będziemy śledzić nowinki, żeby tworzyć coraz bardziej innowacyjną edukację, nowoczesną szkołę przygotowującą jeszcze lepiej do życia i dającą jak najlepszy start.