E-learning

Znają Państwo Wikipedię? Internauci sami uzupełniają w niej informacje. Można tam wpisać… no właśnie – co tylko się chce. A uczniowie, żeby uzupełnić czy poszerzyć wiedzę, po powrocie do domu nie sięgają po Encyklopedię Brittanica…

Co zrobić, aby uczniowie mogli po lekcjach rozszerzać wiedzę pod kontrolą nauczycieli, a jednocześnie nie obciążać pedagogów dodatkową pracą? Można wykorzystać do tego e-learning!

PLATFORMA E-LEARNINGOWA, NA KTÓREJ UMIESZCZONO PONAD 650 GOTOWYCH MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.

Można korzystać z nich od razu, bez modyfikacji lub w oparciu o nie tworzyć własne materiały edukacyjne.

Poruszanie się w katalogu zasobów edukacyjnych zapewnia precyzyjna wyszukiwarka. Dzięki niej użytkownicy przeszukają materiały według:

  • słów kluczowych w tytule i opisie,
  • autora
  • szczegółów, takich jak format dokumentu czy rodzaj zasobu (kurs/test/słownik).

Materiały można też znajdować w przejrzyście skonstruowanym katalogu, w którym zasoby są ułożone w podziale na przedmioty.

Każdy z ponad 680 gotowych kursów zawiera materiały do nauczania oraz sprawdzania wiedzy – zarówno przez rozpoczęciem kursu jak i po zakończeniu. To pozwala nauczycielowi ocenić postępy podopiecznych.

Elementy każdego kursu to:

  • sylabus – przejrzyste streszczenie kursu, dzięki któremu nauczyciel ocenia przydatność kursu do swoich celów.
  • test wstępny – sprawdzian startowego poziomu wiedzy uczniów.
  • materiały do nauczania – w formie tekstów, schematów i infografik, tworzących logicznie zamknięte części kursu.
  • przykładowe zadania i ćwiczenia – przygotowujące do finalnego sprawdzianu wiedzy ucznia
  • zadania i testy zaliczeniowe – pozwalające sprawdzić efekty nauki uczestników kursu.

Budowa kursów jest dostosowana do ich tematyki – np. tego czy dotyczą nauki języków, przedmiotów ścisłych czy humanistycznych.

Wszystkie udostępnione na platformie e-learningowej materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową. Można je też wykorzystywać do przygotowywania uczniów do nowej matury.