baza scenariuszy

BAZA 200 GOTOWYCH, INTERDYSCYPLINARNYCH SCENARIUSZY DLA UCZNIÓW NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ.

Baza scenariuszy daje dostęp do ponad 200 gotowych, komplementarnych scenariuszy zajęć, stworzonych przez doświadczonych dydaktyków, specjalistów w zakresie nauczanych przedmiotów.

Dla wygody osób korzystających ze scenariuszy pogrupowano je pod kątem przedmiotów, których mogą dotyczyć.

Dodatkowo przygotowano precyzyjne opisy, dzięki czemu identyfikacja, czy dany scenariusz wpisuje się w Państwa potrzeby staje się szybsza i łatwiejsza.

Proponowane scenariusze można dowolnie łączyć, a także na ich podstawie tworzyć scenariusze autorskie. Nauczyciele dzięki dostępowi do bazy zyskują czas, tak cenny w pracy pedagogicznej, a uczniowie otrzymują kompletny, dopracowany i ekscytujący program nauczania.

Moduł Baza Scenariuszy współpracuje z modułem Metoda Projektu – scenariusze można automatycznie importować do narzędzia wspierającego pracę metodą projektów, co dodatkowo oszczędza czas.

 • Obejmują tematykę wielu przedmiotów, mogą być dodatkowo modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy wiekowej czy typu szkoły.
   
 • Scenariusze dotyczą współczesnego życia, przekrojowo wskazują na praktyczne zastosowanie teoretycznej  wiedzy, uczą logicznego łączenia i wykorzystania faktów (np. z zakresu etyki i przedsiębiorczości).
   
 • Każdy scenariusz dodatkowo jest uzupełniony o źródła zewnętrzne i specjalnie przygotowane materiały.
   
 • Zostały przygotowane w taki sposób, aby była możliwość ich modyfikacji i dostosowania do różnych poziomów nauczania – można je traktować jako propozycję, sugestię – bazę do dalszej rozbudowy i zmiany.
   
 • Scenariusze zawierają też zadania do wykonania przez ucznia – zarówno w środowisku wirtualnym, jak i z możliwością późniejszego sprawdzenia przez nauczyciela. Wszystkie zaproponowane zadania wymagają podjęcia przez ucznia kreatywnych decyzji.
   
 • BAZA SCENARIUSZY może, w połączeniu z modułem Metoda Projektu, oszczędzić jeszcze więcej czasu i sprawić, że praca projektami będzie tym, czym powinna być – nauką, przygodą i świetną zabawą, a nie generatorem stresu.
   
 • Jeśli nie zdecydują się Państwo na zakup modułu METODA PROJEKTU – scenariusze można eksportować do pliku tekstowego i wykorzystywać w formie tradycyjnej.

Zobacz zawartość Bazy Scenariuszy.